Egzekucja Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Anglii i Walii

rafal chmielewski        24 lipca 2014        Komentarze (0)

Odzyskiwanie wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego to jeden z rodzajów spraw, w których specjalizuję się w kancelarii. W większości spraw, którymi się zajmuję, Europejski Tytuł Egzekucyjny jest wydawany przez Sąd w Polsce przeciwko dłużnikowi, który np. zamieszkiwał w Polsce a następnie wyprowadził się do innego kraju Unii Europejskiej bez spłacenia długu. Tytuł ten jest wydawany na wniosek wierzyciela w stosunku do roszczenia bezspornego, którym może byc orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem lub dokument urzędowy. Nadanie takiemu orzeczeniu lub ugodzie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego oznacza, że orzeczenie lub ugoda podlega wykonaniu, w tym przypadku, w Anglii, bez potrzeby stwierdzenia wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się wykonalności.

Klientów, którzy proszą mnie o pomoc w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi w Anglii na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, proszę o dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Odpis orzeczenia lub ugody sporządzony przez Sąd w Polsce;
  2. Przetłumaczony przez tłumacza przysiegłego odpis orzeczenia;
  3. Odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego;
  4. Przetłumaczony przez tłumacza przysiegłego odpis zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.